Vrijwilligers

Scoutingleid(st)er zijn betekend puur vrijwilligerswerk. Maar, dit is niet vrijblijvend en de leiding kent dus zijn of haar verantwoordelijkheden.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze vereniging. Toch stellen wij eisen aan onze vrijwilligers. Als je vrijwilliger wil worden is het een pré dat je ervaring hebt als jeugdlid in onze vereniging. Bij hoge uitzondering kan hiervan afgeweken worden, maar het doorstromen van jeugdleden naar het leidingteam heeft echt de voorkeur. Natuurlijk kijken we ook naar andere zaken. Denk hierbij aan, pas je in het team, vind je het uitdagen van de kinderen, je team en jezelf leuk en laat je dat ook zien. Het gaat hier echt om dat je jezelf kunt zijn.

Om leiding te worden doorloop je een aantal stappen. Allereerst ga je in gesprek met de leiding van de desbetreffende team waar je leiding wil worden. Als jezelf na een paar keer hebben mogen meedraaien je zelf en je team het geslaagd vinden, dan wordt er een VOG verklaring voor je aangevraagd. Ook vragen wij je eens mee te kijken bij de andere groepen. Elke vrijwilliger van onze verenging is in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Tijdens de groepsraad wordt verteld dat jij nieuwe leiding bent bij de groep en dit nemen wij op in de notulen. Het is dan aan je team om een speciaal moment te kiezen om je te installeren. Dan krijg je je installatie-, speltakteken en je das met ons logo én de linkerhand met bijbehorende felicitaties.Gedragscode Scouting Nederland

Scouting Nederland vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar jeugdleden en vrijwilligers belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden.

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en jeugdleden binnen Scouting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen vrijwilligers en jeugdleden die bij ons komen absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als vereniging voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. Deze is opgenomen in het Huishoudelijk reglement en daardoor voor alle leden van toepassing. De gedragscode vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht waarin is opgenomen is wat juridische grenzen zijn in de omgang met minderjarigen.


Groepsraad

Organisatorische besluiten die de gehele scoutingvereniging St. Joannes aangaan worden genomen in de groepsraad, evenals het samenstellen van commissies voor grote activiteiten en het doorspreken van gezamenlijke programma’s. Alle leiding heeft zitting in deze groepsraad. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in notulen.

Indien er bijzondere zaken zijn kan er een extra groepsraad worden uitgeschreven waarin alle leden worden opgeroepen om hun stem uit te brengen.


Groepsbestuur

Het groepsbestuur is het dagelijks bestuur van de scoutinggroep. Het houdt zich onder andere bezig met het aansturen van de groepen, de gezamenlijke financiële middelen en is verantwoordelijk voor de accommodatie en de algemene kosten zoals gas, water, licht, verzekeringen en de jaarlijkse contributie aan Scouting Nederland. Maar ook zaken waar de leiding indirect mee te maken heeft zoals de gemeentelijke subsidies.

Binnen het bestuur zijn de volgende functies:
– Groepsvoorzitter
– Penningmeester
– Secretaris/PR
– Ledenadministratie
– Gebouwen onderhoud
– Activiteitencommissaris