Lid worden

Aanmelden lidmaatschap
Vind je het zo leuk dat je graag lid wil worden? Je mag eerst drie keer komen kijken of je het leuk vind bij ons. Bij de derde keer kijken krijg je een inschrijfformulier mee, plus alle andere informatie die jij en je ouders nodig hebben. Uiteraard kun je de leiding altijd vragen stellen!

Contributie en andere kosten
Het contributiebedrag is voor alle speltakken hetzelfde:

Contributie€ 95,00
Aanschaf blouse en das (bevers/shanti’s/welpen)€ 40,00
Huur blouse per seizoen (bevers/verkenners/gidsen)€ 10,00
Proefkamp€ 20,00
Zomerkamp € 115,00